Privaatsus

1.1 Veebilehe omanikule (andmetöötlejale) usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

1.2 Veebilehe kaudu kogume järgmiseid üldiseid andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel isiku e-maili aadress ja nimi 2) veebipoes ostu sooritamisel isiku email ja nimi ning ostu andmed 3) üldine anonüümne statistika Veebilehe külastatavuse kohta. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

1.3 Tarbija annab Veebipoes oma isikuandmeid sisestades Veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks). Toote kohaletoomiseks vajalik info on e-maili aadress (digitaalne toode) ja telefoninumber (füüsiline toode). Füüsiliste toodete kohaletoomiseks vajalik informatsioon edastatakse tarnepartnerile. 

1.4 Kui Tarbija soovib tellimuse vormistada ettevõttele, siis säilitatakse raamatupidamise tarbeks ettevõttega seotud info (ettevõtte nimi, aadress, kontakt e-mail). Ettevõtte kontaktandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.

1.5 Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult siis kui Tarbija on andnud selleks oma nõusoleku. Ostu sooritamine eelduseks veebipoes on, et klient annab loa elektrooniliste andmete kasutamiseks.

1.6 Veebilehele on lisatud Google Analytics.

1.7 Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades kliente muudatustest kodulehe https://sotsiaalmeedikud.ee/privaatsustingimused-ja-autorioigus/ kaudu .

Andmekaitse ja -säilitamine

1.1 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmeid ei salvestata töötajate arvutitesse.

1.2 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

1.3 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

1.4 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

1.5 Veebipoes on ostude ajalugu säilitatakse raamatupidamislikel eesmärkidel. Isikuandmeid säilitatakse finantstegevuse ning raamatupidamise eesmärgil maksimaalselt vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele. Isikuandmeid säilitatakse kliendisuhtluse, turunduse ning kommunikatsiooni eesmärkidel mitte kauem kui viis aastat.

1.6 Sotsiaalmeedikud OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Sotsiaalmeedikud OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Autoriõigus

1.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Sotsiaalmeedikud OÜ.

1.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

1.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta lubatud.